LATAR BELAKANG

Menyedari kepentingan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu serta berteraskan Islam, Koperasi Pendidikan Inovatif Berhad (KAIF) Pulau Pinang mengambil inisiatif untuk menubuhkan SRA’Ibrah yang bermula sesi persekolahan pada tahun 2018. Penubuhan SRA ‘Ibrah ini adalah bagi melengkapkan lagi penerusan sistem pendidikan Islam dimana KAIF telah menubuhkan pendidikan prasekolah iaitu Tadika ‘Ibrah pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Agama ‘Ibrah pada tahun 2010. Ini memberi peluang kepada masyarakat melalui kesinambungan dan penerusan pendidikan sejak dari tadika, sekolah rendah & seterusnya sekolah menengah.

Hasrat tersebut dikemukakan dalam mesyuarat agung koperasi pada tahun 2015 dan seterusnya satu jawatankuasa penubuhan Sekolah Rendah Agama ‘Ibrah pada September 2016 dibentuk. Untuk penempatan sementara, SRA’Ibrah menggunakan bangunan dan kemudahan Sek Agama Ar-Rahmaniah Permatang Pasri (kepunyaan Masjid Ar-Rahmaniah) setelah termetrai perjanjian pada 22 September 2017 sehingga 31 Oktober 2020. Sesi persekolhan pertama bermula pada Januari 2018 dengan kemasukan kumpulan pertama murid Tahun 1 seramai 8 orang. Cikgu Kamsiah Jaafar telah diamanahkan untuk menjadi Guru Besar bersama 2 orang guru danseorang staf pentadbiran.

Pada tahun 2021 SRA ‘Ibrah telah berpindah ke lokasi tetap yang kedudukannya sama dengan Sekolah Menengah Agama ‘Ibrah iaitu di Kg Tg Putus Permatang Pauh. Pada masa ini bilangan pelajar seramai 25 orang pelajar dengan 7 orang guru.

VISI

Melahirkan generasi Rabbani yang berperanan mendaulat Deen dan pada masa yang sama menyumbang kepada pembangunan negara

MISI

Beriltizam mendidik dan membangun potensi murid melalui pendidikan deeniah & akademik untuk melengkapikan ilmu dan kemahiran bagi penerusan pendidikan

MOTO

Berilmu dan berakhlak

TAGELINE

Bersama melahirkan pelajar beradab, pencita ilmu & Al-Quran

SLOGAN

Al-Quran lancar, solat terpelihara

FALSAFAH SEKOLAH

Suatu proses pendidikan yang berterusan, menyeluruh dan seimbang dari aspek rohi, aqli dan jasmani berdasarkan ajaran Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah. Usaha ini bagi melahirkan generasi berilmu, beriman, beramal & bersahsiah mulia yang dapat memberi sumbangan kepada ummah dan negara

WAKTU PERSEKOLAHAN

MATLAMAT KAMI

MELAHIRKAN murid yang menguasai fardhu ain, 3M dan kemahiran-kemahiran asas generik

MENYEDIAKAN asas ‘fikrah islamiah’ dan memenuhi 10 muwasofat mengikut tahap yang diperlukan

MELAHIRKAN murid yang dapat membaca dan menghafaz Al-Quran

MELAHIRKAN murid yang memiliki kemahiran pengurusan diri yang mantap dan memupuk potensi kepimpinan

MENYEDIAKAN pengetahuan dan maklumat asas ‘rekacipta’ dan ‘teknologi maklumat’ agar dapat membina ‘kreativiti’ & ‘inovasi’

CARTA ORGANISASI

Barisan pengusaha & tenaga pengajar Sekolah Rendah Agama ‘Ibrah

Yuran Pengajian SRA 'Ibrah

Galeri SRA 'IBRAH

HUBUNGI

IKUTI KAMI